Til Lunderskovs foreninger og institutioner.

Mange tak for opbakningen til projektet “Lunderskov Multicenter”, som vi havde fornøjelsen af, at kunne præsentere nogen skitseforslag for torsdag den 1. nov. i den gamle byrådssal.

Som nævnt på mødet så gælder det i forhold til en realisering herfra om at vise, at vi i Lunderskov kan samles om projektet, så vi kan overbevise kommunalpolitikerne om, at dette er et nødvendigt behov og et brændende ønske fra byen.

 Dette gør vi bedst ved, at rejse nogen lokale penge til projektet over den kommende tid, samt at træde tættere sammen i organisering.

Derudover kommer selvfølgelig branding af projektet ved enhver lejlighed, og desuden også ved, at vi hver især oplyser vores venner og familier omkring projektet, således at alle i byen kommer til, at kende til det.

 Vi i Multicentergruppen håber derfor også på, at alle de deltagende foreninger og institutioner samt dem, der var forhindrede i, at deltage, vil melde tilbage til os inden den 1. december 2018 med svar på, hvordan netop I og dem I repræsenterer kan bidrage til denne realiseringsproces.

 Jeg vil derudover også gerne benytte lejligheden til, at takke Morten Olesen og badmintonklubben for på mødet at tilkendegive donation af et større økonomisk bidrag til projektet. I viser hermed Jeres ønske om, at projektet bliver gennemført samt Jeres engagement for sagen, og et sådant tiltag er et yderst stærkt signal at sende.

 Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med alle Jer samt øvrige borgere og virksomheder her i Lunderskov omkring det kommende arbejde for Multicentret.

Mød os desuden på Julemarked i hallen søndag den 25. november mellem 10:0 og 16:00 for en uddybende snak om projektet.

Med venlig hilsen

Thomas Sørensen
Formand for Multicentergruppen