Projektet

“Hvad er nu det”?, spørger du måske. I ordet ligger der, Multi og Center – Multi for det varierede tilbud der skal være på dette sted, hvor både det tidligere rådhus, Lunderskovhallen og Kongsbjerghjemmet, tilsammen med den kommende bygning, kommer til at danne de nye rammer. Center, for centreret at samle mange spredte tilbud, sådan at bedre og mere strukturerede tilbud kan gives til borgerne.

Tilbuddene i dette kommende center, kan rumme alt fra idræt, kultur, sociale sammenkomster, underholdning og til fester. Her vil være tilbud, både til sportsmennesket, læsehesten og de der søger udfordringer på helt andre måder. Fantasien for brugen af det kommende Multicenter Lunderskov, kan nå vidt omkring.

Projektet skal designes så det bliver et fedt sted at være, uanset alder. Et sted hvor familier med børn, kan bruge deres eftermiddage og aftener. Et sted hvor gangbesværede og plejekrævende, kan søge underholdning, sammen med pårørende. Men det skal også være et sted hvor skolen, SFO’en, plejehjemmet og daginstitutionerne, kan udfolde sig i dagtimerne.

Allerede når man træder ind ad indgangen, skal man føle nysgerrigheden og lysten til at være der. Fra indgangspartiet, skal der være overblik og mulighed for at kigge med på de forskellige aktiviteter. Og ikke mindst, skal indgangspartiet virke som et mødested, hvor der er et cafeteria – et sted man mødes over en kop kaffe eller en sodavand og diskuterer dagens oplevelser. Et sted hvor man aftaler kommende møder, spilleaftener osv.

I Multicenter Lunderskov, vil der blive tilført moderne teknologi. Det skal være lettere at være bruger i huset – fx ved indmeldelse, betaling og adgangskontrol. Men også hvor forskellige moderne interaktive spil, med bevægelse i centrum, kan indgå i dagligdagen. Faciliteter til fysioterapi og genoptræning, vil der være plads til. Og på længere sigt, vil det også være naturligt at flytte aktivitetshusets tilbud i byen, ind i nye og lækre lokaler i Multicentret.

Kort sagt, skal Multicentret, dække det der allerede eksisterer, samt dække det stigende behov for ekstra plads til idræt. Og ikke mindst behovet for fleksible lokaler til diverse individuelle aktiviteter. Vi er en by der vokser hastigt og flere og flere søger forskellige aktiviteter – derfor er fleksibilitet i indretningen alfa og omega. Her vil den fleksible driftsform i kraft af en selvejende institution, være en stor fordel.

Multicenter Lunderskov, vil blive kendt i hele landet som værende et specielt sted, hvor man kan foretage sig noget, som man ikke kan andre steder.

Vil du hjælpe projektet på vej?

Vi kan altid bruge et bidrag og vi kan også altid bruge flere frivillige.
Det ene er ikke mere vigtig end det andet.