Nyheder

13nov

Tak for din deltagelse i præsentationen af skitser for Lunderskov Multicenter den 1. nov.

Til Lunderskovs foreninger og institutioner. Mange tak for opbakningen til projektet “Lunderskov Multicenter”, som vi havde fornøjelsen af, at kunne præsentere nogen skitseforslag for torsdag den 1. nov. i den gamle byrådssal. Som nævnt på mødet så gælder det i forhold til en realisering herfra om at vise, at vi i Lunderskov kan samles om projektet, så vi kan overbevise kommunalpolitikerne om,...

10okt

Skitseforslag

Ønsket om etablering af en multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen, har udviklet sig til ønsket om etablering af et Multicenter, som også involverer det tidligere kommunekontor, hvor blandt andet biblioteket i dag har til huse. DGI Lokaludvikling har i januar 2018 afleveret en rapport, som konkretiserer de mange forskellige synspunkter i diverse interessegrupper, og som blandt flere konklusioner peger på...

10okt

Behovsanalyse

DGI Lokaludvikling har i perioden fra maj 2017 til januar 2018 gennemført en behovsanalyse af et multicenter i Lunderskov. Analysen er bestilt af Byggerigruppen for Multicenter Lunderskov med formålet om at klarlægge hvilke ønsker og behov, byens aktører har til et nyt multicenter og at komme med løsningsforslag til, hvordan disse ønsker og behov kan blive realiseret.

02dec

Informationsaften og Julemarked

En uge med god mulighed for at orientere sig om Multicenter Lunderskov. Multicenter Lunderskov afholdt torsdag den 23. november Informations- og debataften i samarbejde med DGI i det gamle rådhus på Kobbelvænget 2. Der blev budt velkommen af formanden for styregruppen, Thomas Sørensen, og han overlod kort efter ordet til DGI konsulent Simon Rasmussen, som gennemgik processen omkring den behovsanalyse, han...

06nov

Multicenter Lunderskov og DGI inviterer til Informations- og debataften

Fra drømme til virkelighed Multicenter Lunderskov begynder at tage form. Byggerigruppen  har i tæt samarbejde med DGI, byens foreninger og fremtidige brugere af Multicenter Lunderskov de seneste måneder arbejdet hårdt på at indhente oplysninger om forventninger, drømme og ønsker til vores kommende Multicenter. På baggrund af en række dialogmøder har DGI gennemført en brugeranalyse, der synliggør muligheder og udfordringen i forhold til...