Fra drømme til virkelighed Multicenter Lunderskov begynder at tage form.

Byggerigruppen  har i tæt samarbejde med DGI, byens foreninger og fremtidige brugere af Multicenter Lunderskov de seneste måneder arbejdet hårdt på at indhente oplysninger om forventninger, drømme og ønsker til vores kommende Multicenter.

På baggrund af en række dialogmøder har DGI gennemført en brugeranalyse, der synliggør muligheder og udfordringen i forhold til det videre arbejde med at få Multicenter Lunderskov til at tage form. Dette store arbejde bringer os flere skridt nærmere mere konkrete rammer for vores nye Multicenter.

Alle borgere, foreninger, frivillige og interesserede inviteres derfor til en spændende aften, hvor DGI vil fremlægge  resultatet af brugeranalysen og hvor vi i fællesskab kan diskutere rammerne for det nye Multicenter Lunderskov.

Kom og vær med:

Torsdag 23 november. 2017 kl. 19-21 i Multihuset, Kobbelvænget 2 (Det gamle rådhus).

Program:

  • Velkomst
  • Fremlæggelse af brugeranalyse
  • Drømme – Virkelighed – Muligheder – Udfordringer
  • Debat og aktiv indflydelse

Vi glæder os til at se jer.

Multicenter Lunderskov under Lunderskovhallens bestyrelse