Fradrag

Træk din støtte til Multicenter Lunderskov fra i SKAT.

Dit bidrag til Multicenter Lunderskov arbejde er fradragsberettiget. Du kan trække hele dit bidrag til Multicenter Lunderskov fra på din selvangivelse.

Multicenter Lunderskov er godkendt af myndighederne (iht. Ligningslovens § 8A) og skal indberette fradragsberettigede bidrag (mellem kr. 0 – 15.600) til SKAT.

Du kan give dit bidrag til Multicenter Lunderskov via dette link til DGI. Så sker indberetningerne til SKAT helt automatisk.

Værdien af skattefradraget vil først “komme til udbetaling” i forbindelse med årsopgørelsen fra SKAT for det år indbetalingen sker – det vil sige typisk marts måned året efter.

Fradraget kan maksimalt udgøre DKK 15.600 pr. år pr. person. Yderligere indbetaling vil således ikke være fradragsberettiget. Hvis et ægtepar hver for sig giver gaver, får de hver for sig fradrag efter de ovennævnte regler.

Herunder kan du se, hvor stort et beløb du får i fradrag ved indbetaling fra DKK 1.000 til DKK 15.600, samt hvad “netto-udgiften” bliver efter skattefradraget. Hvis du allerede har indbetalt til andre fradragsberettigede gavefonde, skal disse modregnes, idet grænsen på DKK 15.600 gælder for de samlede fradragsberettigede gaver pr. år.

StøtteFradragsretVærdi af skatte-fradrag ved 32% skatNetto “udgift”
 50 50 16 34
 100 100 32 68
 200 200 64 136
 500 500 160 340
1.0001.000320680
2.0002.0006401.360
3.0003.0009602.040
4.0004.0001.2802.720
5.0005.0001.6003.400
8.0008.00025605.440
10.00010.0003.2006.800
12.00012.0003.8408.160
15.60015.6004.99210.608

Du kan læse mere om fradrag på SKATs hjemmeside – www.skat.dk.

Vi er fælles om målet

Og vi vil lykkedes med det

Vores vision
  • Multicenter Lunderskov vil være det bedste for byens borgere på tværs af alder, kån interesse og socialstatus – sport og nonsport kan mødes.
  • Multicenter Lunderskov skal tænke stort, søge mulighederne og ikke begrænsningerne. Vi må ikke lade os stoppe af “kassetænkning” – vi må tro på at, politikerne også er visionære og kan se ud af “egen kasse”.
  • Den beslutning der blev truffet, kan ikke laves om, når den først er gennemført – resultet skal byen og Kolding kommune leve med nu og i fremtiden. Løsningen må gerne blive til et godt eksempel andre vil følge. Multicenter Lunderskov skal være visionære.
Vores mål

Multicenter Lunderskov vil være kendt for:

  • Et godt børneliv = god dagpleje, god institution og god skole
  • Et godt ungeliv = god skole, god ungdomsskole og gode fritidstilbud
  • Et godt voksenliv = trygt og harmonisk samfund, som tilbyder fællesskab og tidssvarede rammer for institution, skole fritid og arbejdsliv
Midlet

Naturligt samlingssted for hele Lunderskov – et aktivitets- og socialt værested for hele familien

Hvorfor støtte os?

Du får fradrag for gaver til velgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, der er godkendt af SKAT.

Du kan højst få fradrag for 15.600 kr. i 2017 (15.200 kr. i 2016).

Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.

Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.