mautone

This author Daniel Mautone has created 4 entries.

13 nov

Tak for din deltagelse i præsentationen af skitser for Lunderskov Multicenter den 1. nov.

Til Lunderskovs foreninger og institutioner. Mange tak for opbakningen til projektet “Lunderskov Multicenter”, som vi havde fornøjelsen af, at kunne præsentere nogen skitseforslag for torsdag den 1. nov. i den gamle byrådssal. Som nævnt på mødet så gælder det i forhold til en realisering herfra om at vise, at vi i Lunderskov kan samles om projektet, så vi kan overbevise kommunalpolitikerne om, at dette er et nødvendigt behov og et brændende ønske fra byen.  Dette gør vi bedst ved, at rejse nogen lokale...

10 okt

Skitseforslag

Ønsket om etablering af en multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen, har udviklet sig til ønsket om etablering af et Multicenter, som også involverer det tidligere kommunekontor, hvor blandt andet biblioteket i dag har til huse. DGI Lokaludvikling har i januar 2018 afleveret en rapport, som konkretiserer de mange forskellige synspunkter i diverse interessegrupper, og som blandt flere konklusioner peger på det fornuftige i at arbejde med sammenkædningen af mange forskelligartede aktiviteter, som tilsammen vil kunne skabe gode synergier. Vi har set...

10 okt

Behovsanalyse

DGI Lokaludvikling har i perioden fra maj 2017 til januar 2018 gennemført en behovsanalyse af et multicenter i Lunderskov. Analysen er bestilt af Byggerigruppen for Multicenter Lunderskov med formålet om at klarlægge hvilke ønsker og behov, byens aktører har til et nyt multicenter og at komme med løsningsforslag til, hvordan disse ønsker og behov kan blive realiseret. Behovsanalyse (125 downloads) ...

06 nov

Multicenter Lunderskov og DGI inviterer til Informations- og debataften

Fra drømme til virkelighed Multicenter Lunderskov begynder at tage form. Byggerigruppen  har i tæt samarbejde med DGI, byens foreninger og fremtidige brugere af Multicenter Lunderskov de seneste måneder arbejdet hårdt på at indhente oplysninger om forventninger, drømme og ønsker til vores kommende Multicenter. På baggrund af en række dialogmøder har DGI gennemført en brugeranalyse, der synliggør muligheder og udfordringen i forhold til det videre arbejde med at få Multicenter Lunderskov til at tage form. Dette store arbejde bringer os flere skridt nærmere...