Informationsaften og Julemarked

En uge med god mulighed for at orientere sig om Multicenter Lunderskov. Multicenter Lunderskov afholdt torsdag den 23. november Informations- og debataften i samarbejde med DGI i det gamle rådhus på Kobbelvænget 2. Der blev budt velkommen af formanden for styregruppen, Thomas Sørensen, og han overlod kort efter ordet til DGI konsulent Simon Rasmussen, som gennemgik processen omkring den behovsanalyse, han gennemførte med stor hjælp fra byens foreninger og fremtidige brugere. Behovsanalysen skal bidrage med vigtige informationer, som kan styre projektet...